0 kuantiti
Total Price:RM0.00
>PTS Publications>Pendidikan

Guru Sebagai Mentor

Guru Sebagai Mentor
Judul : Guru Sebagai Mentor
Harga :
RM26.50
Nombor siri : 3251158
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Guru Sebagai Mentor
Pengarang : Ainon Mohd, Salhah Abdullah
Penerbit : PTS Professional Publishing Sdn Bhd
Genre : Pendidikan, Pedagogi
Mukasurat : 280  halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 9833376312


Buku ini dapat memmimbing guru menjadi mentor kepada pelajar, guru permulaan, guru pelatih dan rakan guru. Antara perkara menarik yang dibincangkan adalah aplikasi teori psikologi dalam pementoran, kemahiran mengurus pementoran dan cara mengurus program.

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan nikmat dan kasih sayangnya, buku ini dapat diterbitkan hasil kerjasama antara mentor dan mentee. Semua orang perlukan mentor dan semua orang juga perlu menjadi mentee untuk menjadi orang yang berjaya. Proses belajar dan mengajar adalah kesinambungan kepada hidup yang bermakna. Mentor yang pernah mejadi mentee dan dibimbing oleh mentor yang efektif lebih mudah untuk menjadi mentor kepada orang lain.

Di sini, kami kongsikan pengalaman, ilmu dan kemahiran memberikan idea bagi menulis buku ini. Mentor tidak semestinya daripada kalangan guru. Namun jika guru ber-peranan sebagai mentor yang efektif, sudah tentu ia dapat me-warnakan kehidupan mentor sebagai pembimbing, pen-dorong, kaunselor, penasihat dan jurulatih. Adalah penting bagi memupuk nilai-nilai murni untuk mentor.
Buku ini diharapkan dapat menghidupkan kembali budaya mendidik yang bukan hanya sekadar mengajar menulis, mem-baca dan mengira (3M). Tetapi 4M iaitu ditambah dengan menerapkan nilai akhlak dan moral. Unsur penerapan nilai merentasi kurikulum di sekolah lebih efektif dengan adanya proses pementoran. Buku ini cuba membawa pendekatan tradisional dan humanistik bagi menarik kembali perhatian guru kepada pementoran.

Seni pementoran terletak pada kekuatan kemahiran inter-personal dan kompetensi mentor dalam pelbagai bidang yang relevan kepada keperluan mentee. Buku ini juga menyediakan panduan merancang, mengurus pelaksanaan program mentor mentee.

Kandungan

Bahagian 1: Apa Itu Mentor?
Bab 1 Latar Belakang Mentor
Bab 2 Bagaimana Hendak Belajar?
Bab 3 Mengapa Kita Perlukan Mentor?
Bab 4 Analogi Mentor
Bab 5 Ciri-ciri Mentor Efektif

Bahagian 2: Peranan Mentor
Bab 6 Mentor sebagai Role Model
Bab 7 Mentor sebagai Pendidik
Bab 8 Guru sebagai Mentor Pelajar
Bab 9 Guru Mentor kepada Guru Permulaan
Bab 10 Tanggungjawab Mentor kepada
Guru Permulaan

Bahagian 3: Aplikasi Teori Psikologi dalam Pementoran
Bab 11 Psikologi sebagai Sains dan Seni
Bab 12 Aplikasi Teori Jendela Johari
Bab 13 Teori Konsep Diri
Bab 14 Bagaimana Konsep Diri Tercipta?
Bab 15 Kesan Konsep Diri ke atas Keyakinan Diri
Bab 16 Kesan Label ke atas Konsep Diri
Bab 17 Teori Estim
Bab 18 Strategi Meningkatkan Estim

Bahagian 4: Rumpun Kemahiran Mentor
Bab 19 Komunikasi Berkesan
Bab 20 Kemahiran Kaunseling
Bab 21 Kemahiran Mendengar
Bab 22 Kemahiran Bertanya
Bab 23 Kemahiran Memberi Fokus
Bab 24 Kemahiran Parafrasa
Bab 25 Kemahiran Maklum Balas
Bab 26 Menyemak Persepsi
Bab 27 Kemahiran Refleksi

Bahagian 5: Kemahiran Mengurus Pementoran
Bab 28 Hasil Tinjauan Kemahiran Mentor
Bab 29 Kemahiran Mengurus Pembelajaran
Bab 30 Refleksi
Bab 31 Antara IQ, EQ dan SQ

Bahagian 6: Mentor dan Organisasi
Bab 32 Mentor dalam Organisasi
Bab 33 Variasi Mentor dan Pementoran

Bahagian 7: Mengurus Program
Bab 34 Prinsip dan Perancangan Program
Bab 35 Strategi Pelaksanaan Program
Bab 36 Model Pelaksanaan Program
Bab 37 Guru Pembimbing Sebagai Mentor
Guru Permulaan
Bab 38 Program Induksi Latihan mentor
Bibliografi
Indeks