0 kuantiti
Total Price:RM0.00
>Pendidikan>KOMSAS

Kamus Kata Klasik

Kamus Kata Klasik
Judul : Kamus Kata Klasik
Harga :
RM10.00
Nombor siri : 2342145
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Kamus Kata Klasik - Panduan Kajian Prosa Dan Puisi Klasik.
Pengarang : Rahman Shaari
Penerbit :Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd
Genre : Sastera
Mukasurat : 106  halaman
Cetakan Pertama : 2001
ISBN : 9676111457

Kamus Kata Klasik - Panduan Kajian Prosa Dan Puisi Klasik menghimpunkan kata masukan yang diperoleh daripada pelbagai sumber, terutamanya teks yang terpilih di semua peringkat penggunaan di sekolah, tanpa mengetepikan teks-teks yang lain. Bagi setiap kata masukan, tafsiran dibuat berdasarkan konteks di samping tafsiran umum di luar konteks.
Terdapat dua kategori kata yang dianggap klasik dalam kamus ini, iaitu kata yang sudah arkaik dan kata yang masih digunakan hari ini, tetapi memiliki makna yang berbeza sama sekali.
Kamus ini amat berguna kepada para guru dan pelajar; pengkaji dan peminat sastera tradisional serta pembaca umum. Bersifat mesra pengguna, setiap kata diberi tafsiran , contoh, berserta sumber contoh dipetik. Pada tempat tertentu, huraian lanjut diberikan dalam bentuk catatan. Bagi kata yang mempunyai ciri sinonim dan antonim pula, rujukan silang diberikan.
Sekiranya anda mahu meneroka alam klasik, kamus inilah yang wajar dijadikan teman menunjuk jalan.