0 kuantiti
Total Price:RM0.00
>USIM

Kedudukan Al-Sunnah Dalam Sintaksis Arab

Kedudukan Al-Sunnah Dalam Sintaksis Arab
Judul : Kedudukan Al-Sunnah Dalam Sintaksis Arab
Harga :
RM30.00
Nombor siri : 3441121
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Kedudukan Al-Sunnah Dalam Sintaksis Arab
Pengarang : Badrul Munir Muhamad Nur
Penerbit : Kolej Universiti Islam Malaysia
Genre : Agama
Mukasurat : 186  halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 9832950090


Karya ini ialah merupakan kajian mengenai kedudukan al-Sunnah dalam ilmu tatabahasa Arab. la merupakan kesinambungan kepada kajian-kajian yang mengetengahkan al-Sunnah selaku sumber agama yang kedua selepas al-Qur'an dalam bidang bahasa, tatabahasa dan retorika.

Usaha ini diharapkan menjadi pembuka kepada kajian-kajian yang seterusnya, agar dapat memberi faedah dan menyumbang kepada peningkatan dan pengembangan kajian al-Sunnah dalam bidang bahasa dan tatabahasa. Ini penting agar kita dapat meletakkannya di tempat yang sesuai sebagai wahyu Allah SWT seperti al-Qur'an yang telah mendapat perhatian dan liputan yang cukup meluas dalam pelbagai bidang ilmu dan pengkhususan.

Al-Sunnah merupakan sumber Islam yang kedua selepas al-Qur'an. Mempelbagaikan kajian mengenainya adalah sama penting seperti mempelbagaikan kajian mengenai al-Qur'an itu sendiri.

Kandungan

Bab 1
KEFASIHAN RASULULLAH SAW
Pengenalan
Pertemuan antara Muharnmad al-Amin dengan Jibril al-Amin
Hubungan antara Rasulullah SAW dan al-Qur'an
Kefasihan Rasulullah SA W
Pandangan para ahli bahasa dan sastera terhadap fasahah Rasulullah SAW
Pandangan para sahabat Gaya bahasa al-Qur'an
Gaya bahasa Rasulullah SA W
Perbezaan antara ayat al-Qur' an dengan al-Hadith
Pandangan Rasulullah SAW terhadap puisi dan para penyair
Pandangan al-Qur'an terhadap puisi dan para penyair
Pandangan Rasulullah SA W terhadap puisi dan para Penyair
Kesimpulan

Bab 2
KONSEP AL-SUNNAH
Pengenalan
Konsep Wahyu Ilahi
Bentuk wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW
Kesahihan fenomena wahyu
Definisi al-Sunnah
Perbezaan antara al-Qur' an, Hadith Qudsi dan Hadith Nabi SAW
Hubungan al-Sunnah dengan al-Qur'an
Al-Sunnah sebagai Mukjizat
Kedudukan al-Qur' an dan al-Sunnah
Gaya bahasa al-Sunnah
Hadith-hadith tentang kenabian dan mukjizat

Bab 3
PENGUMPULAN AL-SUNNAH (Pengamatan dari Segi Sejarah dan Metodologi)
Pengenalan
Sejarah pembukuan al-Sunnah
Metode pembukuan al-Sunnah
AI-Riwayah dan al-Dirayah
Jumlah hadith yang diriwayatkan oleh sahabat
Ilmu hadith dari segi al-Dirayah
Kaum-kaum yang mendustakan Rasul
Golongan yang memerangi al-Sunnah
Al-Sunnah sumber utama tatabahasa selepas al-Qur'an
Al-Sunnah adalah sumber Bahasa dan Tatabahasa Arab
Kesimpulan

Bab 4
KEDUDUKAN AL-SUNNAH DALAM SINTAKSIS ARAB
Hubungan pengajian bahasa arab dengan al-Sunni
Bahasa Arab di sepanjang sejarah
Penjagaan dan pemeliharaan bahasa Arab
Syarat dan kaedah kumpulan bahasa Arab
Zaman dan kawasan yang dianggap sebagai hujah
Faktor penumpuan ahli bahasa kepada puisi Arab
Tokoh bahasa dan tokoh al-Sunnah
Kesan ilmu hadith terhadap ilmu bahasa dan tatabahasa
Al-Sunnah sebagai hujah dalam ilmu sintaksis Arab

Bab 5
SUMBANGAN AL-SUNNAH TERHADAP PERKEMBANGAN SINTAKSIS ARAB
Pengenalan Golongan yang menolak berhujah dengan al-Sunnah
Golongan yang berhujah dengan al-Sunnah
Sumbangan al-Sunnah terhadap perkembangan sintaksis Arab
Istilah-istilah keagamaan
Dialek-dialek Arab
Penghuraian dan penafsiran hadith Nabi
Himpunan Karya Kajian hadith-hadith Nabi SAW dari segi retorik (al-Balaghah al-Nabawiyyah)
Kesimpulan