0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Bingkisan Media

Bingkisan Media
Judul : Bingkisan Media
Harga :
RM45.00
Nombor siri : 3541138
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Bingkisan Media - Edisi Semakan
(Wacana kenangan untuk Profesor Emeritus Datuk Abu Bakar Hamid)
Editor : Azizah Hamzah & Abdul Manaf Saad
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Ilmiah
Mukasurat : 424  halaman
Cetakan Pertama : 2008 (Edisi Semakan)
ISBN : 9831004647Bingkisan Media ini merupakan suatu penghormatan terhadap seorang yang memang sinonim dengan falsafah, visi dan misi Universiti Malaya. Buah fikiran ahli-ahli akademik ini dapat dijadikan rujukan bukan sahaja oleh para pelajar, malah semua yang berminat untuk mendalamkan ilmu pengetahuan dalam dunia bahasa dan sastera, pengajian media, kesarjaaan filem serta segala macam landasan dan perjuangan ilmu. Atau dengan perkataan lain, Bingkisan Media menawarkan seluas-luas gerbang pengetahuan untuk pencinta ilmu dan perbukuan. ~ Profesor DiRaja Ungku A. Aziz


Kandungan :

BAHASA DAN KESUSASTERAAN

1. Pemartabatan Melayu dalam Pendidikan : Pengalaman di Fakulti Pergigian, Universiti Malaya (Hashim Yaacob)

2. Ufuk Baharu dalam Kerjasama Bahasa Melayu Serantau dan Antarabangsa (Awang Sariyan)

2. Prinsip dan Kaedah Pemerian Makna dalam Kamus Ekabahasa (Ibrahim Ahmad)

4. Notes on the Growing Impact of Asia Arts and Literature (Edwin Thumboo)

5. Meragui Bapa : Sastera Melayu dan Trauma Bangsa (Muhammad Haji Salleh)

6. Pemikiran Politik dalam Novel-novel Ahmad Boestamam dan A. Samad Ismail (Abdullah Tahir)

7. Usman Awang : Dasar Estetika dan Keakrabannya dengan Puisi Tradisi Melayu (Ahmad Kamal Abdullah)

8. Getar-getir Maya : Impian Besar untuk Melayu-Islam (Mohamad Saleeh Rahamad)


PENERBITAN DAN KEWARTAWANAN

9. Penerbitan daripada Perspektif Akademik (Abu Bakar Hamid, ABdul Manaf Saad & Hamedi Mohd Adnan)

10. Budaya Penerbitan : Suatu Teori Dalam Pengajian Penerbitan (Mus Chairil Samani)

11. Malay Printing and Publishing in the Middle East (Md Sidin Ahmad Ishak)

12. Profil RIngkas Penerbitan Majalah Melayu Sebelum Perang (Hamedi Mohd Adnan)

13. Kary-karya Popular Politik Malaysia : Pengamatan dari Perspektif Komunikasi Politik (Hussain Mohamed)

14. Asian Publishing Trends and Development (Azizah Hamzah)

15. The "Know Our Neighbours" Program : Promoting Mutual Understanding Through Translation and Publication of Asian Books in Asia (Kazue Iwamoto and Omar Farouk Bajunid)


FILEM DAN PENYIARAN

16. Aspek 'Representation, Abstraction and Simplification' dalam Perfileman (Anuar Nor Arai)  

17. Pengekalan Nilai-nilai Dominan Masyarakat Melalui estetika Filem : Kajian Dua Buah Filem Melayu (R. Karthigesu & Mary Tan Kim Bee)

18. A National Language Dilemma : National Unification and Broadcasting Policy (Drew Mc Daniel)

19. Demokrasi dan Penyiaran (Fauzi Ayob)


ISU-ISU MEDIA

20. Kepimpinan Melayu dan Idea Kemelayuan dalam Dasar Luar Malaysia (Mohamad Abu Bakar)

21. Bridging the Digital Divide in Malaysia : The Need for a Comprehensive and Integrated Policy (Noor Bathi Badarudin)

22. Higher Education in Malaysia : A Retrospective with Perspectives for the Future (K.T. Joseph)

23. A Vision of a Developed University (Charles J. Ping)

Senarai Penyumbang
Indeks