0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Darurat 1948-1960

Darurat 1948-1960
Judul : Darurat 1948-1960
Harga :
RM45.00
Nombor siri : 3541137
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Darurat 1948-1960: Keadaan Sosial di Tanah Melayu
Pengarang : Ho Hui Ling
Penerbit : Penerbit UM
Genre : Sejarah
Mukasurat : 362 halaman
Cetakan Pertama : 2004
ISBN : 9831002296
Buku ini bertujuan untuk meneliti keadaan sosial di Tanah Melayu pada zaman Darurat. Empat aspek utama yang menjadi tumpuan perbincangan ialah kehidupan penduduk, hubungan kaum, pendidikan, dan kemudahan asas.

    Kehidupan penduduk Tanah Melayu yang begitu sukar dan tidak terjamin pada zaman Darurat akan dipaparkan. Keadaan itu adalah hasil daripada keganasan komunis dan tindakan kerajaan dalam menanganinya.

    Buku ini meneliti perkembangan yang berlaku pada zaman Darurat yang menyebabkan meningkatnya ketegangan hubungan antara kaum di Tanah Melayu, khasnya di antara orang Melayu dengan orang Cina. Selain itu, buku ini juga memaparkan tindakan komunis terhadap sekolah, khasnya sekolah Cina di Tanah Melayu. Justeru, kesan dan kepentingan Darurat terhadap perkembangan pendidikan di Tanah Melayu juga diberi perhatian.


Kandungan

Senarai Gambar
Senarai Jadual
Penghargaan
Pendahuluan
Senarai Singkatan


BAB 1    Latar Belakang Sejarah
BAB 2    Kehidupan Tidak Terjamin
BAB 3    Kesusahan Hidup
BAB 4    Hubungan Kaum
BAB 5    Pendidikan
BAB 6    Kemudahan Asas
BAB 7    Kesimpulan

Bibliografi
Indeks