0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Sastera

Ensiklopedia Bahasa Melayu

Ensiklopedia Bahasa Melayu
Judul : Ensiklopedia Bahasa Melayu
Harga :
RM80.00
Nombor siri : 2122132
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Ensiklopedia Bahasa Melayu
Penyusun : Asmah Haji Omar
Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka
Genre : Ensiklopedia
Mukasurat : 300 halaman
Cetakan Pertama : 2008
ISBN : 9789836293213


Ensiklopedia Bahasa Melayu merintis pembaharuan dalam penerbitan ensiklopedia.

Ensiklopedia ini disusun mengikut tajuk, dan setiap tajuknya meliputi setiap aspek bahasa Melayu dan aspek-aspek berkaitan.

1. Sejarah bahasa Melayu
2. Penyebaran bahasa Melayu
3. Bahasa Melayu pada batu bersurat di Sumatera Selatan dan Terengganu
4. Bahasa Melayu dalam manuskrip 'Aqa 'id Al-Nasafi
5. Bahasa Melayu dalam warkah lama
6. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan, bahasa pentadbiran, bahasa undang-undang, bahasa pengantar dalam pendidikan
7. Perancangan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, dan perancangan korpus bahasa Melayu
8. Variasi sosial, variasi nasional, variasi kawasan
9. Sistem tulisan Jawi dan Rumi, sistem ejaan Jawi dan Rumi
10. Fonetik dan fonologi
11. Nahu, morfologi, sintaksis
12. Intonasi dan tanda baca
13. Peminjaman kata
14. Bahasa kiasan, peribahasa, teka-teki
15. Bahasa Melayu dalam karya sastera tradisional dan moden, bahasa humor, bahasa filem
16. Ragam bahasa, percampuran bahasa
17. Perkamusan Melayu
18. Leksikon, struktur leksikal, etimologi.

Ensiklopedia ini ditulis dengan mudah supaya difahami pembaca daripada pelbagai latar pendidikan.
Ensiklopedia ini dihiasi dengan peta, gambar, rajah, jadual, garis waktu, sketsa, kartun, petak maklumat, dan contoh-contoh yang dipetik daripada pelbagai sumber supaya pembaca tertarik untuk membaca dan merujuknya selalu.