0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Al Arqam Di Sebalik Tabir

Al Arqam Di Sebalik Tabir
Judul : Al Arqam Di Sebalik Tabir
Harga :
RM25.00
Nombor siri : 3541118
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Al Arqam Di Sebalik Tabir
Pengarang : Ann Wan Seng
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Ilmiah
Mukasurat : 178  halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 9831002571

Walaupun sudah satu dekad pertubuhan Al-Arqam diharamkan, tetapi isu dan beberapa persoalan mengenainya masih diperkatakan dari semasa ke semasa. Masyarakat mungkin mengenali Al-Arqam sama ada pada nama atau penampilan pakaian para pengikutnya. Namun tidak ramai yang mengetahui pertubuhan itu secara mendalam, khususnya dari segi sejarah, ideologi, struktur organisasi, kehidupan sosial dan pandangan hidup para anggotanya. Justeru, buku ini ditulis dengan harapan dapat memberikan kefahaman dan maklumat mengenai pertubuhan Al-Arqam selain menjadi sumber rujukan kepada generasi yang akan datang.

Sebagai sebuah pertubuhan Islam dan gerakan dakwah, peranan dan penglibatan Al-Arqam dalam arus kebangkitan semula Islam di negara kita tidak boleh diketepikan. Sejak ditubuhkan pada tahun 1968 sehingga membawa kepada pengharamannya pada tahun 1994, Al-Arqam telah memainkan peranan sebagai agen perubahan sosial yang penting di kalangan masyarakat Islam di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Al-Arqam bukan sahaja memaparkan satu cara hidup yang tersendiri, malahan telah memperkenalkan sistem, model dan cara hidup Islam berdasarkan keyakinan yang dipegang oleh para anggota Jemaahnya.

Penyertaan Al-Arqam dalam arus kebangkitan semula Islam telah meletakkannya sedikit ke hadapan jika dibandingkan dengan gerakan sosioagama dan pertubuhan Islam yang lain, terutama dalam usahanya untuk mewujudkan sebuah komuniti Islam sebagai landasan ke arah pembentukan sebuah negara Islam yang menjadi kemuncak kepada perjuangannya. Meskipun apa yang dicita-citakan oleh Al-Arqam itu , tidak menjadi kenyataan selepas para pemimpin utama ditahan di bawah akta ISA tetapi asas yang dibina oleh Al-Arqam masih lagi wujud sehingga ke hari ini. Organisasi Al-Arqam barangkali sudah runtuh tetapi asas perjuangannya masih lagi kental terutamanya untuk melahirkan sebuah masyarakat yang berpegang kepada ajaran Islam.

Hal ini dapat diperhatikan melalui dua buah buku terbaru tulisan Ustaz Ashaari Muhammad mengenai Islam Hadhari dan bencana Tsunami yang masih mempertahankan segala pandangannya sewaktu memimpin Al-Arqam dahulu. Kaedah penyelesaian yang dikemukakan oleh beliau adalah sama dengan apa yang diutarakan dalam buku- buku dan tulisannya sebelum ini. Jadi, tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa Al-Arqam masih lagi wujud tetapi dengan wajah dan pendekatan perjuangan yang baru.

Maklumat yang dipaparkan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan organisasi Al-Arqam. Apa yang lebih penting daripada penerbitan ini ialah khalayak masyarakat akan mengenali Al-Arqam dengan lebih dekat lagi melalui sumber yang primer, bukannya sekunder, sekaligus dapat mengetahui segala rahsia dan "misteri" yang menyelubungi pertubuhan itu selama berdekad-dekad lamanya.

Ann Wan Seng

Kandungan

Bab 1: Gerakan Sosioagama Di Malaysia
Bab 2: Latar Belakang Perkembangan Al-Arqam
Bab 3: Struktur Pertubuhan Dan Kepimpinan Al-Arqam
Bab 4: Sistem Sosial Al-Arqam
Bab 5: Aknviti Ekonomi Al-Arqam
Bab 6: Al-Arqam Dan Politik
Bab 7: Al-Arqam Dan Perubahan Sosial

Kesimpulan
Epilog: Al-Arqam Selepas Pengharaman
Bibliografi
Indeks