0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> UPSI

Bahasa Dan Kesusasteraan

Bahasa Dan Kesusasteraan
Judul : Bahasa Dan Kesusasteraan
Harga :
RM30.00
Nombor siri : 3441115
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Bahasa Dan Kesusasteraan
Penyelenggara : Harun Jaafar, Abdul Halim Ali
Penerbit : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris
Genre : Kumpulan Esei
Mukasurat : 141  halaman
Cetakan Pertama : 2002
ISBN : 983262004x


Esei-esei yang terkumpul dalam buku ini terbahagi kepada tiga bidang pengajian, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, dan Kesusasteraan Melayu. Aspek-aspek yang disentuh termasuklah isu bahasa, pengajaran dan pembelajaran, kebudayaan dan penteorian dalam kesusasteraan.

Hal-hal termaklum perlu diketengahkan kerana butiran-butiran idea yang terkandung di dalamnya bersifat kekinian. Sebahagiannya pula akan berfungsi untuk tempoh yang relatif panjang. Isu memartabatkan Bahasa Kebangsaan telah banyak kali diketengahkan dan seringkali tenggelam timbul dalam arus perdana di Malaysia, tetapi belum pernah kedengaran tentang memartabatkannya di menara gading. Begitu juga halnya dengan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang berkesan. Penyingkapan isu sebegini perlu dimaklumi oleh bukan sahaja warga universiti malah masyarakat umum.

Bilik-bilik darjah kita harus berubah untuk melonjakkan kecemerlangan, terutamanya dalam bidang bahasa (bahasa Melayu dan bahasa Inggeris). Guru-guru perlu mempunyai strategi berkesan untuk menarik minat pelajar terhadap pembelajaran bahasa. Begitu juga dengan penulisan dan penghayatan karya kesusasteraan yang kini telah dimasukkan sebagai komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Di samping itu, kita tidak harus melupakan aktiviti budaya seperti berendoi dan dodoi yang telah semakin hilang taringnya dalam masyarakat Melayu. Tradisi mengasuh moral anak-anak bermula dari bayi ini banyak manfaatnya kepada kesuburan etika generasi muda. Akhir sekali, kita harus menyedari bahawa apa juga bidang ilmu di dunia ini sentiasa berubah. Perubahan itu berlaku akibat penemuan-penemuan baru atau pengubahsuaian kepada apa yang sedia ada. Hal yang sama berlaku dalam bidang teori kesusasteraan.

Kandungan

1. Memartabatkan Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Ilmiah di Universiti
 Abdul Hamid Mahmood
2. Pendidikan Bahasa: Ke Arah Satu Anjakan Paradigma
  Abdullah Hassan
3. Teori dan Pengajaran Karangan
 Sulaiman Masri
4. Penafian dalam Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Awal
 Ahmad Khair Mohd Nor
5. Video Films in ESL Classroom for Students In Rural Areas.
 Normah Othman
6. Getting Pupils to Respond.
 Ahmad Zainuri Loap Ahmad
7. Dari Berendoi ke Lagu Dodoi
 Harun Jaafar
8. Pensejarahan Melayu Baru
 Abdul Halim Ali
9. Teknik Pengajaran Sastera Melayu Sebagai Komponen Wajib dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Yang Berkesan
 Ab. Rahman Ab.Rashid

Biodata
Indeks