0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Dakwah Islam Di Malaysia

Dakwah Islam Di Malaysia
Judul : Dakwah Islam Di Malaysia
Harga :
RM30.00
Nombor siri : 3541126
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Dakwah Islam Di Malaysia
Pengarang : Ab Aziz Mohd Zin et al
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Agama
Mukasurat : 333 halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9831003810


Dakwah berkembang di Malaysia dengan begitu pesat sejak tahun 1980-an. Pelbagai institusi mula ditubuhkan dan bergiat aktif ke arah merealisasikan cabaran dakwah Islam, sama ada terhadap orang Islam atau terhadap orang bukan Islam.

Buku ini membawa lima objektif, iaitu:
•   Mengkaji perkembangan dan aktiviti dakwah di Malaysia
•   Mengenal pasti institusi dakwah yang terdapat di Malaysia
•   Mengenal pasti bentuk aktiviti dakwah yang dijalankan oleh institusi dakwah yang terlibat
•   Mengenal pasti maklum balas penganjuran aktiviti dakwah yang dijalankan oleh institusi dakwah
•   Mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh institusi dakwah dalam penganjuran aktiviti dakwah


Kandungan 

1. Masyarakat Malaysia dan Kepercayaannya

2. Perkembangan Dakwah di Malaysia

3. Hala Tuju Dakwah dan Matlamatnya di Malaysia

4. Metodologi Dakwah di Malaysia

5. Peranan Institusi Kerajaan dalam Dakwah di Malaysia

6. Peranan Institusi Bukan Kerajaan dalam Dakwah di Malaysia

7. Aktiviti Dakwah di Malaysia 

8. Masalah Pelaksanaan Aktiviti Dakwah di Malaysia

9. Maklum Balas Masyarakat terhadap Aktiviti Dakwah di Semenanjung Malaysia 

Bibliografi