0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan

Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan
Judul : Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan
Harga :
RM30.00
Nombor siri : 3541127
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan
Penyunting : Nor Raudah Hj. Siren, Yusmini Mohd Yusof, Mahmudah Hj. Nawawi
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Agama
Mukasurat : 269 halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9831003411


Buku ini mengemukakan beberapa penulis daripada pelbagai institusi dan multibidang dalam rnelihat konsep dan pelaksanaan dakwah masa ini. Penulis terdiri daripada ahli akademik yang pakar dalam bidang masing-masing dan mampu melihat pelaksanaan dakwah daripada pelbagai aktiviti sernasa. Kajian bersifat teoretikal dan empirikal digabungkan bagi menyempurnakan maksud buku ini diterbitkan.

Justeru, buku ini amat penting kepada masyarakat dan pengkaji dakwah Islam untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan bidang dakwah dan pembangunan insan. Malah usaha-usaha dakwah Islam yang wujud mampu menjadi panduan dan pengalaman yang penting agar pelaksanaan dakwah dapat diperbaiki mengikut perkembangan dan kepentingan semasa, terutama dalam menghadapi era globalisasi ini.

 

Kandungan

BAHAGIAN 1: KONSEP DAKWAH KINI

1     Dakwah dalam Pembinaan Islam Hadhari di Malaysia    
 Ab Aziz Mohd Zin
2    Ilmu dan Kepimpinan Islam
 Rahimin Affandi Abdul Rahim
3    Memahami Islam Melajui Tekno-da'i
 Wan Adli Wan Ramli Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid
4   Pemikiran Akhlak dan Etika Ibn Taimiyyah
 Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid
5    Retorik Penulisan Dakwah
 Norrodzoh Hj Siren
6   Pengajaran Dan Pembelajaran Kanak-kanak dari Perspektif Islam
 Tengku Sarina Aini Tengku Kasim

BAHAGIAN 2: PELAKSANAAN DAKWAH KINI

7       E-Dakwah: Kepentingan dan Pelaksanaannya di Malaysia 
 Nor Raudah Hj. Siren
8       Mesej Dakwah melalui Pengurusan Aku Janji Kakitangan Awam 
 Razaleigh Muhamat @ Kawangit
9      Pendekatan Dakwah The Islamic Foundation (UK) melalui Program Cultural Awareness Training 
 Abdul Ghaffar Don
10    OIC dan Aspirasi Dakwah 
 Salina Yusuff
 Badlihisham Mohd Nasir
11    Keberkesanan Program Dakwah Terhadap Kakitangan Tenaga Nasional Berhad, Bangsar, Kuala Lumpur 
 Mahmudah Hj. Nawawi
12    Pelaksanaan Bimbingan dan Kaunseling di Jabatan Agama Islam Negeri
 Yusmini Md. Yusoff
13    Keberkesanan Majalah terhadap Pembangunan Wanita Islam '                                                                    
Nor Raudah Hj. Siren
 Faridah Mohd. Sairi
14     Methodology of Da'wah to the Non-Muslim Chinese in the Malay Archipelago: A Preliminary Observation 
 Osman Chuah
 Abdul Salam Muhamad Shukri
15    Sufism and Its Role in the Propagation of Islam in the Malay Archipelago 
 Che Zarrina Sa'ari
 Joni Tamkin Borhan

Indeks