0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Falsafah Dan Amalan Pendidikan Islam

Falsafah Dan Amalan Pendidikan Islam
Judul : Falsafah Dan Amalan Pendidikan Islam
Harga :
RM40.00
Nombor siri : 3541132
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Falsafah Dan Amalan Pendidikan Islam
Pengarang : Wan Mohd Nor Wan Daud
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Esei
Mukasurat : 404  halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 9831002415Buku ini merupakan satu huraian tentang idea-idea dan amalan pendidikan salah seorang cendekiawan Islam yang terulung dan amat kreatif pada zaman ini, Profesor Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas, yang juga telah memainkan peranan mendasar dalam Persidangan Sedunia Pendidikan Islam yang pertama dan kedua, dan dalam menyuluh fikiran dan perjuangan kependidikan umat selama lebih dari tiga dekad, menghadapa zaman yang semakin mencabar pandangan alam, tatanilai, dasar akhlak dan Syariat Islam 

 


KANDUNGAN

Prakata
Daftar Singkatan

PENDAHULUAN

BAB 1   PANDANGAN METAFIZIKA TENTANG WUJUD DAN KEWUJUDAN
Metafizika Islam Menurut Al-Attas
Manusia dan Psikologinya
Kebebasan dan Nasib Manusia Alam Raya

BAB 2  ILMU DAN CARA MENCAPAINYA
Ilmu Pengetahuan dan Akidah Islam
Definisi Ilmu Pengetahuan
Jenis-jenis Ilmu secara Umum Saluran Pengetahuan

BAB 3   MAKNA DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Pandangan yang Mengutamakan Individu
Insan Adabi
Pengembangan Masyarakat
Kehilangan Adab

BAB 4  IDEA DAN REALITI UNIVERSITI ISLAM
Universiti Islam sebagai Mikrokosmos
Islam dan Munculnya Universiti Barat
Kebebasan Akademik dan Pengembangan Ilmu
Pendidikan Tinggi: Bukanlah Sebuah Hak
Perpustakaan

BAB 5   KURIKULUM DAN KAEDAH PENDIDIKAN
Persiapan Spiritual
Kebergantungan pada Autoriti dan Peranan Guru
Hierarki Ilmu Pengetahuan
Fardu Ain dan Fardu Kifayah
Dimensi Tambahan
Peranan Bahasa
Kaedah Tauhid
Pancaindera, Akal dan Intuisi
Penggunaan Metafora dan Cerita

BAB 6   ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN SEMASA: TEORI DAN AMALAN
Perkembangan Awal
Aktivisme Intelektual Al-Attas
Sejarah Singkat Islamisasi Ilmu Pengetahuan
Sifat Ilmiah Bahasa Arab
Tafsir Bukanlah Hermeneutika
Bidang Semantik dalam Konteks Islam

BAB 7   RESPONS TERHADAP ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN SEMASA
Reformis Moden dan Ilmu Pengetahuan pada Zaman Mereka
Al-Faruqi dan IIIT (International Institute of Islamic Thought)
Seyyed Hossein Nasr
Fazlur Rahman
Jaafar Syekh ldris
Reaksi Lain
Sifat Ganda Islamisasi
Kesimpulan

BIBLIOGRAFI
INDEKS