0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> PTS Publications> Agama Kontemporari

Genius Muhammad Bin Abdullah

Genius Muhammad Bin Abdullah
Judul : Genius Muhammad Bin Abdullah
Harga :
RM19.00
Nombor siri : 3251121
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Genius Muhammad Bin Abdullah
Pengarang : Roziah Sidik
Penerbit : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd
Genre : Agama
Mukasurat : 166  halaman
Cetakan Kedua : 2004
ISBN : 9831929497


Sejarah Muhammad adalah subjek yang bukan hanya perlu dibaca bagi melihat perkara tersurat semata-mata. Sebaliknya, ia menuntut pembaca supaya meneliti fakta-fakta sejarah yang dipaparkan. Ini bertujuan membolehkan pembaca memahami maksud yang tersirat di sebalik peristiwa yang sudah berlaku. Pemahaman ini kemudiannya memudahkan pembaca melaksanakan sunnah Muhammad dalam seluruh aspek kehidupan mereka.

Menyedari pentingnya memahami maksud yang tersirat disebalik tabir peristiwa yang berlaku pada zaman Muhammad, maka penulis mengambil inisiatif menghasilkan buku kecil ini. la memuatkan kegeniusan Muhammad dalam pelbagai aspek. Antaranya kepakaran sebagai pendakwah dan pembina masyarakat, kepakaran dalam menjalinkan hubungan dengan non Muslim serta isu perlindungan kekeluargaan, pembangun sumber manusia, pemimpin negara penggubal perlembagaan negara serta pemimpin politik dan agama. Selain itu, ia turut memperkatakan berkenaan dengan kepakaran Muhammad dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar dan aspek peperangan serta kepakaran sebagai perancang strategi dan pembuat keputusan.


Kandungan

Muhammad Sebagai Ahli Politik
Muhammad Sebagai Ahli Strategi Peperangan
Muhammad Sebagai Ahli Diplomasi
Muhammad Sebagai Pakar Hubungan Antara Kaum
Muhammad Sebagai Ahli Strategi
Muhammad Sebagai Pemimpin Negara
Muhammad Sebagai Pembuat Keputusan
Muhammad Sebagai Ahli Perlembagaan
Muhammad Sebagai Ahli Pembangun Sumber Manusia Muhammad Sebagai Ahli Pembangun Masyarakat
Muhammad Sebagai Pakar Perlindungan Kekeluargaan Muhammad Sebagai Pakar Pendakwah