0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Harta Amanah Orang Islam di Malaysia

Harta Amanah Orang Islam di Malaysia
Judul : Harta Amanah Orang Islam di Malaysia
Harga :
RM30.00
Nombor siri : 3541128
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul :Harta Amanah Orang Islam di Malaysia
Pengarang : Siti Mashitoh Mahamood
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Agama
Mukasurat : 239 halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9831003152Buku Harta Amanah Orang Islam di Malaysia mengandungi pelbagai artikel berkaitan persoalan harta amanah di negara ini yang sebahagian besarnya merupakan kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Harta Amanah Orang Islam di Malaysia yang diadakan pada 10 November 2001 (bersamaan 24 Syaaban 1422H) di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Buku ini difokuskan kepada harta amanah orang Islam mengikut perspektif undang-undang dan pentadbiran di Malaysia. Para penyumbang artikel adalah terdiri daripada ahli akademik dan mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang kehakiman dan pentadbiran harta amanah orang Islam di Malaysia.

Buku ini amat sesuai untuk bacaan ahli akademik, mereka yang terlibat dalam bidang kehakiman dan pentadbiran harta amanah orang Islam di negara ini serta pelajar undang-undang Islam dan sivil termasuklah masyarakat avvam yang berminat untuk mendalami perkara-perkara berkaitan harta amanah.

Kandungan

Undang-undang dan Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam di Malaysia
 Siti Mashitoh Mahamood

Pembentukan dan Pentadbiran Harta Amanah Menurut Perspektif Undang-undang Islam
 Ahmad Hidayat Buang

Pembentukan Harta Amanah Mengikut Undang-Undang di Malaysia: Sejauh Manakah Undang-Undang Islam Terpakai?
 Haji Salleh Buang

Bidang Kuasa Mahkamah Syariah dalam Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam
 Sheikh Ghazali Hj. Abdul Rahman

Bidang Kuasa Mahkamah Sivil dalam Pentadbiran Harta Amanah di Malaysia
 Abdul Hamid Haji Mohamad

Masalah Undang-undang dalam Pentadbiran Harta Amanah Wakaf di Malaysia
 Siti Mashitoh Mahamood

Pengamanahan Harta Orang Islam di Malaysia
 Abdullah Muhamad

Pengalaman Amanah Raya Berhad  (ARB) dalam Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam
 Habsah Bakar

Perancangan Harta di Zar Perunding Pusaka Sdn. Bhd.
 Haji Abdul Aziz Hassan, Cik Yusmazvati Yusop

Pembentukan Trust Hibah Sebagai Alternatif Perancangan Harta
 Hj.Othman Yaacob

Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam: Tinjauan kepada Harta Penama
 Narizan Abdul Rahman

Bibliografi Indeks