0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> USIM

Intelektualisme dan Da' wah Masa Kini

Intelektualisme dan Da' wah Masa Kini
Judul : Intelektualisme dan Da' wah Masa Kini
Harga :
RM22.00
Nombor siri : 3441113
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Intelektualisme dan Da' wah Masa Kini
Penyunting : Mohd Radhi Ibrahim,  Abdul Rahim Arsyad,  Roslizawati Ramli, Marina Munira Abdul Mutalib
Penerbit : KUIM
Genre : Agama
Mukasurat : 110  halaman
Cetakan Pertama : 2003
ISBN : 9832950007

Buku ini adalah hasil himpunan kertas kerja yang dibentangkan di dalam Wacana Da’wah dan Pengurusan Islam yang menyentuh beberapa isu berkaitan perkembangan intelektual umat Islam pada abad ke-5 dan ke-6 serta mengenalpasti punca krisis intelektualisme yang muncul dalam masyarakat Islam dan juga konsep ilmu yang menjadi asas kepada setiap perbahasan. Ia juga turut menghuraikan persoalan ketidakseimbangan dalam pembangunan individu dan masyarakat yang membawa kepincangan tamadun Islam.

Kandungan:

1. Epistemologi: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Islam - Mohd Radhi Ibrahim
2. Al-Ghazali dan Kelesuan Intelektualisme pada Period Pertengahan- Abdul Rahim Arsyad
3. Pengantar Pendididkan Kerohaniaan  Islam - Muhammad Yusuff Khalid
4. Penelitian Terhadap Da'wah Islamiyah
5. Da'wah Fungsional: Penampilan Islam secra Kontekstual- Ali Ya'kub Matondang
6. Unsur Pengurusan Dalam Bible dan Hubungannya dengan Penyebaran Agama Kristian