0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Koleksi Prof Dr. Hamka

Islam & Adat Minangkabau

Islam & Adat Minangkabau
Judul : Islam & Adat Minangkabau
Harga :
RM25.00
Nombor siri : 4355117
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Islam & Adat Minangkabau
Pengarang : Prof Dr. Hamka     
Penerbit : Pustaka Dini Sdn Bhd
Genre : Esei
Mukasurat :356 halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9839422774Pada hakikatnya di Minangkabau orang laki-laki amat sengsara. Dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hanya sebentar sahaja dia tinggal di dalam rumah ibunya, iaitu sampai umur 6 tahun. Selepas itu, dia sudah mesti tidur di surau bersama-sama temannya sambil belajar mengaji Al-Quran. Malu benar bagi anak Minangkabau tidur di rumah apabila sudah pandai melangkah ke surau. Setelah patut beristeri, dia menjadi semenda ke rumah isterinya, dan dia tidak ada kuasa di dalam rumah itu. Kalau dia bercerai dari sana, dialah yang mesti membawa bungkusannya dan berangkat.

Demikian adat Minangkabau yang dikatakan sebagai :

"Adat bersendi syarak,
Syarak bersendi Kitabullah,
Syarak mengata,
Adat memakai,
Masjid sebuah,
balairung seruang"

Ketika buku ini mulai tersiar nescaya pihak nenek-mamak yang berfaham kolot dengan serta-merta menyatakan kemarahannya, malahan ada pula bermaksud hendak menculik penulis kerana dipandang hendak meruntuh adat. Bahkan ada yang menuduh bahawa penulis adalah kakitangan "Nica" (penjajah), iaitu tuduhan yang mudah saja dilemparkan kepada setiap orang yang disenangi pada masa itu.Kandungan

Pengantar Penerbit

1.  Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi

Pendahuluan
Kebesaran dan Kebudayaan
Benteng yang Teguh
Susunan Masyarakat
Zaman Perubahan
Bagaimana di Alam Minangkabau Sendiri
Menghadaplah ke Muka
Ratap Jiwa Anak Minang di Rantau
Kedudukan Ninik Mamak
Rumah Gadang
Membangunkan Minangkabau Baru (Dalam Rangka Kesatuan Bangsa Indonesia)
Sekolah Tinggi, Universitas & Fakultas Sastra
Daerah Raja-raja
Peralihan

2.  Adat Minangkabau dan Harta Pusaka

Pendahuluan
Lambang Kesatuan Adat
Keelokan ADat Minangkabau
Pendapat dan Fatwa Ulama-ulama Minangkabau Tentang Harta Pusaka
Segi Kelemahan Harta Tua
Anak Minang Terbuka Mata
Zaman Baru
Ulasan

3.  Hubungan Timbal Balik Adat dan Syarak Dalam Kebudayaan Minangkabau

4. Adat nan Kawi, Syarak yang Lazim

5. Syaikh Ahmad Khatib dan Syaikh Thaher Jalaluddin

Pendahuluan
Zaman Perantaraan
Pembaharuan Gelombang Kedua
Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
Empat Orang Murid Yang Pulang ke Minangkabau
Syeikh Thaher Jalaluddin Al-Azhari Al-Falaki
Kesimpulan
Penutup

6. Muhammadiyah di Minangkabau

Pendahuluan
1925 Muhammadiyah Mulai Berdiri di Minangkabau
Muhammadiyah Minangkabau dan Ulama Kongres Muhammadiyah Minangkabau (14-21 Maret 1930)
Muhammadiyah dan Adat Minangkabau
Menghadapi Gelombang Zaman