0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UKM

Sastera Islam Citra Nurani Ummah

Sastera Islam Citra Nurani Ummah
Judul : Sastera Islam Citra Nurani Ummah
Harga :
RM40.00
Nombor siri : 4141118
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Sastera Islam Citra Nurani Ummah
Pengarang : Mohamed Anwar Omar Din
Penerbit :Penerbit UKM
Genre : Sastera
Mukasurat : 304  halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 9679426610


Konsep Sastera Islam di alam Melayu dibentuk oleh “Kiyal Cabul”, diketuai oleh Hamka, di Medan, pada 1930-an. Di Malaysia, wacana sastera Islam yang bersifat konseptual mula-mula muncul pada tahun 1965 oleh Yusof Zaki Yaakob dalam kertas kerjanya, yang dibentangkan pada Hari Sastera di Kota Bharu. Walau bagaimanapun, gelombang besar perbicaraan mengenainya timbul ekoran daripada polemik antara Shahnon Ahmad dengan Kasim Ahmad pada dekad 1980-an. Impaknya cukup besar bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Singapura dan Indonesia. Misalnya, Kompas, 24 November 2002 melaporkan konsep ‘Seni untuk masyarakat’ yang menjadi motif perjuangan Asas ’50 bernafaskan nasionalisme, sejak begitu lama menguasai alam pemikiran sastera Melayu.

Merosot apabila tercetusnya polemik sastera di antara dua sasterawan besar – Shahnon Ahmad dan Kasim Ahmad pada pertengahan tahun 1980-an. Sejak itu, mulalah terbongkar kembali tradisi sastera yang berunsurkan Islam. Barangkali sesuai dengan zaman kebangkitan Islam, ramai sasterawan di Malaysia dan Indonesia sudah mulai kembali menghayati karya-karya sastera yang berunsurkan Islam dan sufi. Di Indonesia ini dipelopori oleh penyair besar Abdul Hadi WM. Di Malaysia dipelopori oleh Yusof Zaki dan Shahnon Ahmad.

MOHAMED ANWAR OMAR DIN adalah pensyarah di Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (PPBKKM), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau banyak membuat kajian dan menerbitkan karya ilmiah khususnya dalam bidang kebudayaan dan pelancongan di Malaysia.


Kandungan

Prakata
Pendahuluan

BAHAGIAN I   KONSEP SASTERA ISLAMI

Bab 1   Azab Allah: Juzuk Yang digeruni dalam Sastera Islam 
 SHAHNON AHMAD
Bab 2   Persuratan Pembangunan Ummah: Antara Tasawur Islami dan al-Adib Rabbani
 A.AZIZ DERAMAN
Bab 3   Fokus  Sastera Islam
 SHAFIE ABU B AKAR
Bab 4   Wajah Islam dalam Kesusasteraan Melayu
 S. OTHMAN KELANTAN
Bab 5   Sastera Islam di Malaysia: Antara Tuntutan dan Pengisiannya
 S AHLAN MOHD SAMAN
Bab 6   Sastera Islam di Malaysia: Pengisian Makna daripada Sudut Penikmat Karya
 HAZAMI JAHARI
Bab 7   Nilai Kemanusiaan - Islam dalam Persuratan Melayu
 SHAHARUDDIN MAARUF
Bab 8   Muslim Burmat Novelis Brunei Darussalam
 A. WAHAB ALI
Bab 9   Beberapa Nisbah dalam Sastera Islam
 MOHAMED ANWAR OMAR DIN

BAHAGIAN II  MASYARAKAT DAN KESUSASTERAAN

Bab 10 Kesusasteraan Islam Melayu dan Jawa di Indonesia
 SIMUH
Bab 11 Citra Perjuangan Rakyat Aceh: Pancaran Ideologi daripada Hikayat Perang Sabil dan Lain-lain    TEUKU IBRAHIM ALFIAN
Bab 12 Dialektika Adat dan Agama Islam dalam Sastera Lisan Minangkabau 
 SURYADI
Bab 13 Nilai-Nilai Islam dalam Puisi Kanak-Kanak
 KAMSIAH ABDULLAH
Bab 14 Dua Buah Drama Karya Henrick Ibsen: Satu Analisis Berdasarkan Perspektif Islam
 NURAHFAH VANTTHA ABDULLAH
Bab 15 Sastera Melayu di Riau: Antara Penciptaan dan Pembacaan yang Islam
 AL AZHAR
Bab 16 Nuansa Islami dalam Puisi Indonesia Moden
 RAMINAH BARIBIN

BAHAGIAN III   TOKOH DAN KARYA

Bab 17 Sumbangan Puisi Syeikh Ahmad Al-Fatani (Q. S.) dalam Kesusasteraan Melayu Islami
 MUHAMMAD BUKHARILUBIS
Bab 18 Lebih Lanjut dengan Serat Tajusalatin dalam Hubungannya dengan Kitab Taj As-Salatin
 WORO ARYANDINI S. M. SI.
Bab 19 Pascamodenisme dan Globalisme: Fikrah Islamiyyah Berasaskan Paradigme Hassan Hanafi   MANA SIKANA

Rujukan
Indeks