0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Pengurusan

Kedurjanaan Siber 2

Kedurjanaan Siber 2
Judul : Kedurjanaan Siber 2
Harga :
RM22.00
Nombor siri : 2346121
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Kedurjanaan Siber 2
Pengarang : Shaharom TM Sulaiman
Penerbit : Utusan Publications & Distributors
Genre : Umum
Mukasurat : 263  halaman
Cetakan Pertama : 2004
ISBN : 9676115959
(Berat : 400    Harga : 22.00)


Untuk sekian lamanya, Amerika Syarikat berhasil mencipta pelbagai mitos tentang dirinya, iaitu superhebat dan ketidaktersentuhan melalui pelbagai sistem yang dibangunkannya. Akan tetapi serangan teroris pada tanggal 11 September 2004 telah mematikan New York dan Washington buat sementara waktu, sekali gus meruntuhkan pelbagai mitos tentang negara polis dunia itu.

Peristiwa tersebut membayangkan terrorisme kini berkembang dalam paradigma, strategi, dan taktiknya ke arah hiperterrorisme, iaitu terrorisme yang menguasai dan memanfaatkan pelbagai teknologi seperti, pengamatan, sibernatik, dan simulasi. Akibatnya, pergerakkan terroris tidak lagi dapat dibatasi oleh sempadan geografi. Dengan memperkudakan kemampuan dan kelemahan teknologi, mudah sahaja kemusnahan total dilakukan.

Banak isu lain turut dibincangkan dalam buku ini, antaranya: Kecerdesan emosi-spirituil; fenomena korporat mistik dalam pengurusan; masyarakat pascakapitalis; pascamanusia dan tubuh yang usang; globalisasi dan glokalisasi; empat mitos demokrasi; serta kapitalisme dan komersialisasi sukan.

Kandungan

Bahagian I: Gelombang Teknologi Abad Ke-21
1. Trend Teknologi Abad Ke-21
2. Pengantar Budaya Siber
3. Cabaran Era Teknologi Nano
4. Keunikan Alat Sensor Cinta
5. Hiperterorisme Dan Hiperteknologi

Bahagian II: Gelombang Sains Dan Pencarian Makna Baru
6. Pencarian Fizik Baru Dalam New Age Di Barat
7. Kecelaruan Dunia Berdasarkan Teori Chaos

Bahagian III: Gelombang Pendidikan Masa Hadapan
8. Revolusi Pembelajaran Kuantum
9. Mendidik Melalui Kecerdasan Emosi
10. Mendidik Melalui Kepekaan Spirituil
11. Islam Dan Kecerdasan Emosi-Spirituil
12. Kecerdasan Spirituil: Kecerdasan Masa Hadapan
13. Pusat Sumber Elektronik Pemangkin Kecemerlangan Sekolah
14. "Kematian" Institusi Sekolah

Bahagian IV: Pemikir Dan Ramalan Masa Hadapan
15. Daniel Bell Dan Masa Hadapan Teknologi
16. Fritjorf Capra Dan Evolusi Pemikiran Fizik
17. Anthony Giddens Dan Altematif Politik "Jalan Ketiga"
18. Erich Fromm Dan Nasib Kemanusiaan Masa Hadapan
19. Ada Lovelace: Wanita Pengasas Komputer
20. Asia Baru Menurut Tun Dr. Mahathir
21. "Budaya Ketiga" Dan Idea-Idea Besar Bertemu Di Edge

Bahagian V: Gelombang Pengurusan Masa Hadapan
22. Fenomena Korporat Mistik Dunia Pengurusan
23. Mengurus Kebangkitan Pekerja Ilmu
24. Menuju Masyarakat Pascakapitalis
25. Antara Globalisasi Dan Glokalisasi
26. Dari Pasaran Bebas Ke Etika

Bahagian VI: Sisi Kemanusiaan Dan Politik Masa Depan
27. Pascamanusia Dan Tubuh Usang
28. Pascamanusia: Awal Sejarah Baru Manusia
29. Empat Mitos Demokrasi
30. Masyarakat Tanpa Negara
31. "Kearifan Ekologi" Dan "Politik "Hijau"

Bahagian VII: Media Dan Budaya Konsumerisme Masa Hadapan Dalam Wacana Pascamoden
32. Citra Budaya Konsumer Pascamoden
33. Madonna, Pascamoden Dan Kebudayaan Popular
34. Kapitalisme Dan Komersialisasi Sukan
35. Wanita Dan Gender Dalam Wacana Media Pascamoden
36. Budaya Fesyen Dan Identiti Anak Muda
37. Wacana Cultural Studies

Bibliografi