0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> ISMMA

Kepimpinan Adat Perkahwinan Melayu Melaka

Kepimpinan Adat Perkahwinan Melayu Melaka
Judul : Kepimpinan Adat Perkahwinan Melayu Melaka
Harga :
RM30.00
Nombor siri : 3041130
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Kepimpinan Adat Perkahwinan Melayu Melaka
Penyelenggara : Abdul Latif Abu Bakar
Penerbit : Institut Seni Malaysia Melaka (ISMMA)
Genre : Budaya
Mukasurat : 244  halaman
Cetakan Pertama : 2004
ISBN : 9834176228

Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menghidupkan dan memartabatkan institusi adat dan warisan Melayu agar pembinaan jati diri masyarakat Melayu khususnya masyarakat Melaka menjadi kukuh. Di dalam buku ini terkandung tiga bahagian yang boleh dijadikan panduan asas kepada Datuk Penghulu dan Sidang dan pemimpin-pemimpin adat atau masyarakat yang ingin mengenali adat Melayu serumpun, khususnya adat Melayu yang diamalkan di Melaka.

Sebagai negeri Melaka yang bersejarah dan berbudaya, Melaka boleh dijadikan contah sebagai negeri yang mempunyai warisan adat Melayu yang tulen dan masih diamalkan oleh rakyat negeri Melaka sehingga sekarang. Antara warisan adat yang masih kekal dan mempunyai jati diri tersendiri ialah adat perkahwinan Melayu Melaka.


Kandungan
BAHAGIAN 1: PERANAN DAN TUGAS DATUK PENGHULU DAN SIDANG Dl MELAKA
1. Peraturan Perkhidmatan bagi Sidang Negeri Melaka - Abdullah Mohd Taha
2. Panduan Adat Perkahwinan - Abdul Latiff Abu Bakar
3. Strategi Meningkatkan Ilmu Datuk Penghulu dan Sidang di Melaka Melalui Teknik Refleksi - Hanipah Hussin

BAHAGIAN 2: PEMAHAMAN MENGENAI ADAT MELAYU
4. Adat Me1ayu - Zainal Kling
5. Adat Istiadat Melayu - Zainal Abidin Borhan
6. Pentingnya Amalan Adat dalam Masyarakat Melayu - Tenas Effendi

BAHAGIAN 3: ADAT PERKAHWINAN MELAYU Dl MELAKA
7. Adat Perkahwinan Melayu di Melaka - Husin Embi, Harun Kidam dan Mokhtar Md Yassin
8. Adat Perkahwinan Melayu di Alor Gajah - Lembaga Bahasa Melayu Melaka
9. Adat Perkahwinan Perpatih di Naning, Melaka - Khairuddin Md Hassan
11. Adat Perkahwinan Melayu di Jasin - Lembaga Bahasa Melayu Melaka