0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> UPSI

Kesantunan Orang Melayu Dalam Majlis Pertunangan

Kesantunan Orang Melayu Dalam Majlis Pertunangan
Judul : Kesantunan Orang Melayu Dalam Majlis Pertunangan
Harga :
RM50.00
Nombor siri : 3841113
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Kesantunan Orang Melayu Dalam Majlis Pertunangan
Pengarang : Noriati A. Rashid
Penerbit : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris
Genre : Pendidikan
Mukasurat : 366 halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 983262049x


Buku ini membincangkan aspek kesantunan yang menyeluruh dalam hanya sau peristiwa bahasa sahaja iaitu majlis pertunangan. Para pembaca bukan sahaja mendapat ilmu tentang bidang kesantunan, malahan turut mendalami majlis pertunangan orang Melayu yang memang menjadi agenda penting dalam keluarga Melayu.


Buku ini bukan sahaja bermanafaat kepada mereka yang berhasrat untuk mencungkil dan memahami bidang kesantunan, malahan sesuai juga kepada sesiapa yang ingin mengetahui tentang aturcara dan perlaksanaan majlis pertunangan.


Para pelajar institusi pengajian tinggi terutamanya pelajar dalam bidang sosiolinguistik dan sosiobudaya serta masyarakat umum yang ingin menegtahui tentang kesantunan orang Melayu dan pelbagai aspek berhubung dengan majlis pertunangan bolehlah menjadikan buku ini sebagai bahan rujukan.


Kandungan.


PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kajian
1.2 Tujuan Kajian
1.3 Bidang Kajian
1.4 Bahan Kajian
1.5 Kaedah Kajian
1.6 Kesimpulan


2 NILAI KESANTUNAN DALAM KONTEKS SOSIOBUDAYA MASYARAKAT MELAYU
2.1 Nilai dalam Budaya Masyarakat Melayu
2.2 Adat dan Tradisi Budaya Melayu
2.3 Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu
2.4 Konsep Malu dan Jaga Maruah Diri
2.5 Keluarga dalam Masyarakat Melayu
2.6 Adat Istiadat Pertunangan Orang Melayu
2.7 Kesimpulan


3 KERANGKA TEORETIS KESANTUNAN
3.1 Konsep Kesantunan
3.1.1 Konsep Muka 3.1.2 Perlakuan Bahasa dan Bukan Bahasa
3.2 Model-model Kesantunan
3.2.1 Model Prinsip Kerjasama Grice (1975)
3.2.2 Model Kesantunan Lakoff (1975)
3.2.3 Prinsip Kesantunan Leech
3.2.4 Konsep Perbualan Fraser
3.2.5 Model Kesantunan Brown dan Levinson (1978)
3.2.6 Model Perlakuan Politik Verbal Janney Dan Arndt (1992)
3.2.7 Model Asmah
3.3 Model Kajian Kesantunan Orang Melayu dalam Majlis Pertunangan
3.4 Strategi Kesantunan Orang Melayu
3.5 Strategi Bukan Bahasa
3.6 Ketersiratan
3.7 Struktur Majlis Pertunangan
3.8 Artifak
3.9 Kesimpulan


4 ANALISIS STRUKTUR MAJLIS PERTUNANGAN
4.1 Struktur Makro
4.1.1 Ketibaan Rombongan Lelaki
4.1.1.1 Waktu Ketibaan Rombongan
4.1.1.2 Perlakuan Menyambut Rombongan Lelaki
4.1.2 Rundingan
4.1.3 Doa
4.1.4 Menyarung Cincin
4.1.5 Bertukar-tukar dan Berbalas-balas Dulang Hantaran
4.1.6 Jamuan Makan
4.1.7 Rombongan Lelaki Berangkat Pulang
4.1.8 Urutan Atur Cara dalam Struktur Makro
4.2 Struktur Mikro
4.2.1 Pembukaan Rundingan
4.2.1.1 Pembukaan Rundingan oleh Penutur
1 4.2.1.2 Pembuka Kata 4.2.1.3 Ucapan Alu-aluan
4.2.2 Pertengahan Rundingan
4.2.3 Penutup Rundingan
4.3 Kesimpulan


5 ANALISIS KESANTUNAN PERLAKUAN VERBAL DAN BUKAN VERBAL
5.1 Kesantunan Perlakuan Verbal
5.1.1 Konfigurasi Peranan
5.1.2 Ambil Giliran
5.1.2.1 Ujaran Lengkap Penyata
5.1.2.2 Ujaran Lengkap Tanya
5.1.2.3 Ungkapan Kesimpulan
5.1.2.4 Ungkapan Persetujuan
5.1.2.5 Setelah Diberikan Peluang
5.1.2.6 Melengkapkan Ujaran
5.1.3 Pasangan Adjesensi
5.1.3.1 Pertanyaan- Jawapan
5.1.3.2 Penjelasan -Respons 5.1.4 Pengulangan
5.1.5 Ganti Nama Diri dan Panggilan
5.1.5.1 Ganti Nama Diri Pertama
5.1.5.2 Ganti Nama Diri Kedua
5.1.5.3 Ganti Nama Diri Ketiga
5.2 Kesantunan Perlakuan Bukan Verbal
5.2.1 Penggunaan Waki1
5.2.2 Cara Duduk
5.2.3 Ruang
5.2.4 Ekspresi Muka
5.2.4.1 Senyuman
5.2.4.2 Ekspresi Serius
5.2.4.3 Ekspresi Keliru
5.3 Kesimpulan


6 ANALISIS ARTIFAK DALAM MAJLIS PERTUNANGAN
6.1 Artifak
6.2 Dulang Hantaran
6.3 Tepak Sirih Dan Sirih Junjung
6.4 Cincin Pertunangan
6.5 Wang Pendahuluan Hantaran Belanja
6.6 Makanan Manis
6.7 Buah-buahan
6.8 Sepersalinan Pakaian
6.9 Peralatan Sembahyang
6.10 Bunga Rampai dan Potpuri
6.11 Kain Putih Lipat Empat PuluhEmpat
6.12 Gula, Garam dan Asam
6.13 Beras
6.14 Duit Syiling
6.15 Makanan dalam Majlis Kenduri
6.16 Kesimpulan


7 ANALISIS STRUKTUR KESANTUNAN BAHASA DALAM RUNDINGAN PERTUNANGAN
7.1 Kategori Strategi
7.1.1 Kategori Berhemah
7.1.1.1 Strategi Minta Maklumat
7.1.1.2 Strategi Cadangan
7.1.1.3 Strategi Alasan
7.1.1.4 Strategi Kecindan
7.1.1.5 Strategi Jangkaan
7.1.1.6 Strategi Harapan
7.1.1.7 Strategi Nafi
7.1.1.8 Strategi Silaan
7.1.1.9 Strategi Kenal Keluarga
7.1.1.10 Strategi Sapaan
7.1.1.11 Strategi Kenalkan Diri
7.1.2 Kategori Matlamat
7.1.2.1 Strategi Hebahan
7.1.2.2 Strategi Pengesahan
7.1.3 Kategori Rujukan Sumber
7.1.3.1 Strategi Rujukan Individu Dan Keluarga
7.1.3.2 Strategi Rujukan Adat
7.1.3.3 Strategi Rujukan Masa
7.1.3.4 Strategi Rujukan Negeri
7.1.3.5 Strategi Rujukan Maklumat Lama
7.1.3.6 Strategi Rujukan Islam 7.
1.4 Kategori Kerjasama
7.1.4.1 StrategiPenyelesaian
7.1.4.2 Strategi Persetujuan
7.1.4.3 Strategi Muafakat
7.1.4.4 Strategi Berikan Peluang
7.1.5 Ketegori Ungkapan Rabbani
7.1.5.1 Strategi Bismillah, Fatihah dan Doa
7.1.5.2 Strategi Alhamdulillah dan Bersyukur
7.1.5.3 Strategi Salam
7.1.5.4 Strategi Insya-Allah
7.1.5.5 Strategi Tawakal
7.1.6 Kategori Budiman
7.1.6.1 Strategi Memudahkan
7.1.6.2 Strategi Ikhlas
7.1.6.3 Strategi Maaf
7.1.6 Strategi Maaf
7.1.6.4 Strategi Merendah Diri
7.1.7 Ketegori Kiasan
7.1.8 Ketegori Penghargaan
7.1.8.1 Strategi Terima Kasih
7.1.8.2 Strategi Menyenangi
7.1.8.3 Strategi Pujian
7.2 Ketersiratan sebagai Kategori Strategi Utama
7.2.1 Pantun
7.2.2 Perbilangan Adat
7.2.3 Berlegar-legar
7.3 Kesimpulan