0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Puisi> Antologi Puisi

Lahar di Goma

Lahar di Goma
Judul : Lahar di Goma
Harga :
RM10.00
Nombor siri : 1319116
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Lahar Di Goma
Penyelenggara : Muhamad Roni Pasla Mohd Safie, Azlina Mohamad & Kasimi Linggang
Penerbit : Penerbitan Pusaka Nusa Sdn. Bhd.
Genre : Antologi Puisi dan Drama
Mukasurat : 96 halaman
Cetakan Pertama : 2003

Sinopsis :
Antologi Lahar di Goma  merupakan himpunan hasil karya pelajar yang mengambil Kursus BBK 3406 Penulisan Puisi dan Drama semester November 2002/2003, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM).

Puisi dan drama yang terkumpul dalam antologi ini mengemukakan pelbagai tema. Daripada tema intropeksi diri, penyajaknya meneroka juga tema kekeluargaan, kasih sayang, kemasyarakatan, isu-isu antarabangsa, alam dan ketuhanan. Tema-tema sebegini sebenarnya tidak mudah digarap. Akan tetapi, berkat latihan dan kesungguhan penyajak, mereka dapat melahirkan pengucapan yang sebenarnya membanggakan.

Bahasa penyajak halus dan indah. Sekali lagi, pelajar berupaya menerapkan ilmu pengetahuan dengan licin dan lancar. Adunan pemikiran dan elemen bahasa sekali gus membangunankan karya yang bukan sahaja berdiri kukuh tetapi juga puitis. Bakat mereka sewajarnya terus dipupuk. Demikian juga yang terlihat dalam kedua-dua skrip drama yang turut terkumpul dalam antologi ini.

Kedua-dua amat membanggakan, seolah-olah dihasilkan penulis yang sudah berpengalaman luas.

Bagi penyair kelahiran Kampung Sebatu, Melaka ini genre puisi merupakan wadah pernyataan hati, perasaan hasrat, idealisme perjuangan, keilmuan, maklumat dan keintelektualan yang dapat digunakan oleh manusia untuk menegur, menyanjung dan membantu pembinaan budaya, bangsa dan negara.