0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Pemikiran Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad

Pemikiran Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad
Judul : Pemikiran Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad
Harga :
RM38.00
Nombor siri : 3541133
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Pemikiran Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad
Pengarang : Abdul Mua'ti@Zamri Bin Ahmad
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Esei
Mukasurat : 377  halaman
Cetakan Kedua : 2007
ISBN : 9831004175


 Buku ini memfokuskan kupasan dan ulasan mengenai aspek logos atau penghujahan logik yang terdapat dalam ucapan-ucapan yang pernah disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad. Kupasan dan ulasan serta kritikan ke atas penghujahan Mahathir dibuat berdasarkan analisis terhadap ucapan yang disampaikan dalam Perhimpunan Agung UMNO sejak 1982 hingga 2003. Selama 22 tahun memegang tampuk kepimpinan parti yang memerintah negara, beliau telah menyentuh pelbagai isu dalam ucapannya.

 Isu-isu itu dikelompokkan kepada persoalan politik, ekonomi, sosiobudava, dan antarabangsa. Isu-isu tersebut dianalisis untuk melihal struktur retorik, jenis dalil, jenis taakulan dan teknik retorik yang digunakan dalam merangka dan menyusun atur ucapannya setiap tahun. Analisis terhadap penghujahan ini dapat memberi gambaran mengenai pemikiran beliau, seterusnya membantu kita memahami corak pemikiran seorang pemimpin besar yang telah menjadikan Malaysia terkenal di mata dunia.

 Kajian ini dapat dijadikan panduan oleh para pelajar terutama di peringkat pengajian tinggi dan mereka yang berminat mendalami ilmu retorik dan penghujahan. Buku ini juga diharapkan memberi sumbangan sebagai pedoman para pemimpin kecil dan besar yang berhasrat memimpin dan membimbing pengikut mereka menuju matlamat yang dihasratkan.

Kandungan

BAB1 PENDAHULUAN

BAB 2 PERJALANAN POLITIK MAHATHIR
Pendahuluan
Pemikiran dan Retorik Mahathir
Penglibatan Mahathir dalam Politik Malaysia
Perkembangan Politik
Perkembangan Ekonomi
Perkembangan Sosiobudaya
Perkembangan Hubungan Antarabangsa
Ringkasan Peristiwa Signifikan

BAB 3 RETORIK DALAM KOMUNIKASI
Pendahuluan
Prinsip-prinsip Asas Retorik Aristotle
Jenis-jenis Dalil
Struktur Retorik
Taakulan
Teknik Retorik

BAB 4 PERSOALAN POLITIK
Struktur Retorik
Jenis Dalil
Jenis Taakulan
Teknik Retorik

BAB 5 PERSOALAN EKONOMI
Struktur Retorik
Jenis Dalil
Teknik Retorik

BAB 6 PERSOALAN SOSIOBUDAYA
Struktur Retorik
Jenis Dalil
Jenis Taakulan
Teknik Retorik

BAB 7 PERSOALAN ANTARABANGSA
Struktur Retorik
Jenis Dalil
Jenis Taakulan
Teknik Retorik

BAB 8 KESIMPULAN

BIBLIOGRAFI
INDEKS