0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu

Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu
Judul : Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu
Harga :
RM35.00
Nombor siri : 3541114
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu
Pengarang : Haliza Mohd Riji
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Ilmiah
Mukasurat : 255  halaman
Cetakan Kedua : 2005
ISBN : 9831000994


Perubatan Melayu sering menarik minat pengkaji dan pengunjung dari luar negara. Pengunjung atau pelawat yang diperlihatkan kepada bomoh, dukun atau bidan mentafsirkan amalan menjual akar-akar kayu, mengurut, dan membekam sebagai kepercayaan dan perlakuan dalam masyarakat tradisional. Manakala pengkaji budaya melihat ini sebagai sistem penjagaan kesihatan dan perubatan yang dipusakai dari masa lampau. Pihak lain pula mempunyai persepsi yang berlainan, namun kebanyakannya merujuk kepadakepercayaan dan amalan karut yang tidak mempunyai asas rasional.

Tujuan utama buku ini ialah untuk membentangkan perubatan Melayu sebagai sebuah sistem budaya yang didasari oleh kepercayaan, ilmu dan amalan yang berhubung dengan kesejahteraan hidup dan dengan penyakit dan keuzuran. la juga memperlihatkan amalan yang mempunyai asas-asas pemikiran rasional serta falsafah yang bersandarkan Islam dan pengalaman pengamal.

Tujuan kedua ialah untuk menghuraikan tentang konsep kesihatan, penyakit dan keuzuran dalam masyarakat Melayu. Sekali gus ia memperlihatkan paradigma kesihatan daripada perspektif budaya berbanding perspektif bioperubatan dan untuk mengurangkan kekeliruan di kalangan profesional perubatan dan masyarakat. Selain itu buku ini bertujuan menambah bilangan penulisan dalam bidang perubatan Melayu memandangkan masih banyak aspek yang belum diselidiki.


KANDUNGAN

PRAKATA

BAB 1 TINJAUAN PENULISAN TENTANG PENYAKIT DAN PERUBATAN
Perspektif Sosiobudaya
Perspektif Psikososial
Perspektif Ekologi Budaya
Perspektif Sosiologi
Perspektif Kognitif

PENULISAN TENTANG PERUBATAN MELAYU
Kepercayaan Masyarakat dan Peranan Pawang dan Bomoh
Upacara Penyembuhan
Konsep Kesihatan dan Penyakit
Bomoh dan Perbomohan

BAB 2 PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU
ASAL USUL
PENGARUH ANIMISME, HINDU - BUDDHA DAN ISLAM

PENGAMAL-PENGAMAL
Bomoh, Dukun dan Pawang
Penglibatan dalam Perbomohan
Pendidikan, Ekonomi dan Keluarga
Gelaran, Umur dan Kedudukan dalam Masyarakat
Cara Mendapatkan Ilmu Perbomohan
Peribadi
Bomoh Akar Kayu Mencari, Menyedia Ramuan dan Merawat
Mengadun Akar Kayu dan Merawat
Mengadun dan Menjual Ubat-ubatan
Bomoh Kebatinan
Bomoh Urut, Bomoh Patah dan Bomoh Bekam

BAB 3 FALSAFAH PERUBATAN MELAYU
FALSAFAH KEHIDUPAN
Kepercayaan kepada Pencipta
Konsep 'Dua Berlawanan'
Konsep 'Setiap Satu Memerlukan yang Lain'
Tuntutan 'Manusia Wajib Berilmu'
Konsep Nyawa dan Roh
Kepercayaan kepada Semangat Wali-Wali
Hantu, Jin dan Syaitan
Bumi Mempunyai Empat Unsur
Alam Wujud dalam Keseimbangan
Manusia Perlu Nilai Hidup
Hormat kepada Ibu bapa

FALSAFAH KESlHATAN
Pencegahan Perubatan
ERTI SIHAT, PENYAKIT DAN KEUZURAN
Sihat
Dimensi Kesihatan
PENYAKIT, SAKIT DAN KEUZURAN
Keuzuran
Penyakit
Sakit
ETIOLOGI PENYAKIT DAN KEUZURAN
Faktor Fizikal
Faktor Spiritual
PENJENISAN
Tanda dan simptom
'Berat' dan 'Ringan'

BAB 4 PENJAGAAN KESIHATAN

PRINSIP ASAS
PETUA DAN PANTANG LARANG
Petua
Pantang larang
BERPUASA
KEBERSlHAN MAKANAN DAN PAKAIAN MANDI
BERSUCI
AMALAN JIMAK
KEBERSlHAN PERSEKITARAN
PERGERAKAN BADAN
Bersenam
Bekerja
Berurut
MINUM AIR REBUSAN AKAR KAYU
ANTARA PRINSIP DAN AMALAN
Pantang larang dalam Penjagaan Kesihatan
Konsep dan Amalan daripada Falsafah Islam

BAB 5 PRINSIP DAN AMALAN RAWATAN
BOMOH AKAR KAYU
Falsafah
Kemahiran
Kaitan Tumbuhan dengan Penyakit
Kaitan Penyakit dengan Tumbuhan
Penyediaan Ubat-ubatan
Pantang larang dalam Rawatan

BOMOH KEBATINAN
Bomoh Jampi dan Doa
Bomoh Sembahyang Hajat
Bomoh Roh dan Wali
BOMOH URUT
BOMOH BEKAM
BOMOH PATAH
TEMA- TEMA BERHUBUNG RAWATAN
Memahami Unsur-unsur dalam Rawatan
Kepakaran Bomoh Menguasai Faktor Spiritual
Simbol dalam Upacara Penyembuhan

BAB 6 PERBOMOHAN MASA KINI
PENGAMAL DAN AMALANNYA
Kebolehan
Menjaga Ilmu Perbomohan
Kegiatan Sampingan
Pengganti
Alat Penyelidikan
FAKTOR-FAKTOR LUARAN
Persatuan
Media
Bekalan Tumbuhan
Kajian Saintifik
Persatuan Perubatan Moden
Integrasi Perubatan Melayu ke dalam Penjagaan Kesihatan Primer

BAB 7 HASIL KAJIAN
PENGAMAL PERUBATAN MELAYU
FALSAFAH DAN KEPERCAYAAN
Kepercayaan kepada Islam
Ilmu dan Prinsip
MAKNA KESIHATAN DAN KEUZURAN
Dimensi Kesihatan
Dimensi Keuzuran
Jenis Penyakit dan Keuzuran
PRINSIP DAN TEORI
RAWATAN
Tumpuan
Aspek Rasional
Aspek Nilai dan Akhlak
HALANGAN KEMAJUAN
Penyebaran Ilmu
Profesionalisme

BAB 8 KESIMPULAN
TERAS AMALAN
PRINSIP RAWATAN
REALITI PENYAKIT DAN KEUZURAN
FAKTOR-FAKTOR HALANGAN IMPLIKASI
HASIL KAJIAN

LAMPIRAN
GLOSARI
BIBLIOGRAFI