0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Sastera

Sejarah Bahasa Melayu

Sejarah Bahasa Melayu
Judul : Sejarah Bahasa Melayu
Harga :
RM15.00
Nombor siri : 2342161
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Sejarah Bahasa Melayu
Pengarang : Abdul Rashid Melebek, Amat Juhari Moain
Penerbit : Utusan Publications & Distributions
Genre : Sejarah
Mukasurat : 116  halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9676118095

Sejarah Bahasa Melayu untuk sekolah menengah, maktab perguruan, dan universiti ini dihasilkan untuk menjelaskan kepada seluruh lapisan pembaca tentang sejarah dan rumpun bahasa dan bangsa Melayu. Judul-judul yang termuat dalam buku ini tersusun mengikut perjalanan yang dilalui oleh bahasa dan bangsa Melayu dari zaman bahasa Melayu purba hingga kini, iaitu bahasa Melayu moden.

Huraian buku ini dibahagikan kepada sembilan bab yang meliputi keluarga bahasa Nusantara, asal usul bahasa dan bangsa Melayu, pertumbuhan bahasa Melayu, penyebaran bahasa Melayu, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu klasik dalam persuratan Melayu, bahasa Melayu zaman peralihan, dan zaman bahasa Melayu moden. Buku ini amat sesuai untuk para penyelidik tentang bahasa dan bangsa Melayu,dan pelajar di semua peringkat pengajian.


Kandungan

Bab 1: KELUARGA BAHASA-BAHASA NUSANTARA
Pendahu1uan

Bab 2: ASAL USUL BAHASA DAN BANGSA MELAYU
Pengertian Bangsa Melayu
Asal Usul Bangsa Melayu
Makhluk Seperti Manusia di Asia Tenggara Pada Zaman Purba
Perbincangan

Bab 3: PERTUMBUHAN BAHASA MELAYU

Bab 4: PENYEBARAN BAHASA MELAYU
Bahasa Melayu Purba
Bahasa Melayu Kuno 
Bahasa Melayu Klasik
Bahasa Melayu Zaman Pramoden
Bahasa Melayu Moden

Bab 5: BAHASA MELAYU KUNO
Prasasti Telaga Batu
Prasasti Talang Tuwo
Prasasti Kota Kapur
Prasasti Karang Berahi

Bab 6: BAHASA MELAYU KLASIK, PASAI-SAMUDERA, MELAKA, ACEH DAN JOHOR-RIAU Kedatangan Islam
Pasai-Samudera
Kerajaan Melaka
Kerajaan Johor
Kerajaan Aceh
Kerajaan Johor-Riau

Bab 7: BAHASA MELAYU KLASIK DAN PERSURATAN MELAYU
Hasil-hasil Karya Sastera Klasik Melayu
Sastera Rakyat
Sastera Hikayat
Daftar Kata dan Perkamusan
Buku Tatabahasa
Surat-Menyurat
Manuskrip Melayu Klasik
Terjemahan Kitab Bible Ciri-ciri
Bahasa Melayu Klasik

Bab 8: BAHASA MELAYU ABAD KE-19
Penguasaan Barat
Kerajaan Johor-Riau
Ciri-ciri Bahasa Melayu serta Perkembangan Bahasa Melayu pada Abad Ke-19, iaitu Zaman Peralihan atau Pramoden

Bab 9: BAHASA MELAYU ABAD KE-20
Pecahan Zaman Bahasa Melayu Moden Abad Kedua Puluh

Lampiran
Bibliografi
Biodata