0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al Quran

Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al Quran
Judul : Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al Quran
Harga :
RM25.00
Nombor siri : 3541117
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al Quran
Pengarang : Mohd Yusuf Ahmad
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Ilmiah
Mukasurat : 222  halaman
Cetakan Ketiga : 2004
ISBN : 9831000811


Buku ini mempunyai tiga bahagian. Bahagian pertama mengenai hakikat Al-Quran. Bahagian kedua mengenai kaedah pendidikan dalam AI-Quran, dan Bahagian ketiga mengenai kaedah dan teknik pengajaran Al-Quran.

Dalam bahagian pertama ia dimulai dengan tajuk Mengenal Al-Quran. Ini bertujuan mengajak pembaca mengenal dan mengetahui hakikat dan kepentingan Al-Quran. Tanpa mengenalinya, mungkin kurang minat kita untuk mendekati, membaca dan menghayatinya. Fadilat Al-Quran yang dibawakan selepas itu bertujuan supaya kita lebih merasa senang dengan Al-Quran, sama ada membacanya, menghayatinya ataupun sekadar mendengar bacaannya.

Kemudian disusuli pula dengan Historiografi Al-Quran yang turut membincangkan mengenai sejarah penurunan, penulisan dan pembukuannya, selepas itu diikuti pula dengan Adab Membaca Al-Quran. Dengan demikian ia menjadi satu kerangka yang agak komprehensif, kerana ia menyentuh ilmu-ilmu Al-Quran ('Ulumul-Qur'an) secara menyeluruh tetapi ringkas.

Bahagian kedua membincangkan mengenai kaedah dan falsafah pendidikan yang dipetik daripada Al-Quran. Ini merupakan satu tajuk yang agak jarang diperbincangkan. Tujuannya ialah untuk mengajak pembaca, dari golongan pendidik khasnya dan seluruh kaum muslimin amnya, merujuk kepada AI-Quran dalam semua aspek kehidupan.

Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang Syumul sifatnya, yang ditanzilkan oleh Tuhan maha pencipta yang sangat mengetahui akan kehendak serta keperluan manusia. Dengan demikian Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab panduan bagi manusia yang merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Ini termasuklah hal- hal yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, manusia dengan Allah dan manusia dengan alam sekitar. Demikian juga ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia seperti pendidikan, falsafah, hukum, perundangan, tauhid, perubatan, pertanian, sains, geografi, sejarah, pentadbiran, politik, sosial dan lain-lain, semuanya ada disentuh di dalam Al-Quran.

Al-Quran bukan buku sains dan tidak pula buku sejarah, tetapi ia menyentuh semua perkara secara mujmal. Terserahlah kepada setiap individu dalam bidang masing-masing untuk membuat kajian dan rujukan. Dalam bidang pendidikan ia mengisyaratkan beberapa kaedah, teknik dan fa1safahnya sejak 14 abad yang lalu, dan dari falsafah itu pula lahirnya kurikulum. Justeru itu, menjadi satu alternatif kepada kaum pendidik untuk membuat kajian dalam bidang ini berasaskan Al-Quran.
Bahagian akhir buku ini memperkenalkan tulisan Al-Quran yang diistilahkan sebagai Rasm Uthmany, serta cara membaca, belajar dan mengajarnya. Pendekatannya lebih kepada pelajar sekolah menengah mengikut ,Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), kerana asalnya ia merupakan bahan kuliah kepada guru-guru pelatih. Walau bagaimana pun ia boleh digunakan bagi semua peringkat pengajian, sama ada dewasa ataupun murid-murid sekolah rendah dengan sedikit penyesuaian, kerana ia telah pun dicuba kepada golongan berkenaan dan didapati ada kesannya.
Adalah diharapkan semoga buku kecil ini dapat memberi sedikit sumbangan kepada masyarakat Islam setempat dengan memuatkan maklumat-maklumat tertentu yang boleh menjadi bahan asas kepada pembaca untuk terus menggali perbendaharaan ilmu Islam, khususnya mengenai AI-Quran.


Kandungan

Bahagian 1 Mengenal dan Mendekati Al-Quran

Definisi Al-Quran
Mengapa Al-Quran Diturunkan
Kelebihan Al-Quran
Nama-nama Al-Quran
Bagaimana Al-Quran Diturunkan
Bagaimana Wahyu Disampaikan
Al-Quran Diturunkan Beransur-ansur
Bagaimana Al-Quran Ditulis
Al-Quran Diturunkan Tujuh Huruf
Mengenal Mushaf Uthmany
Adab-adab Membaca Al-Quran

Bahagian II Kaedah Pendidikan Dalam Al-Quran

Konsep Pendidikan
Keberkesanan Pendidikan
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Pendidikan Al-Quran
Kaedah Pendidikan dalam Al-Quran
Tuntutan Pendidikan Al-Quran
Mengenal Allah
I1mu Mengenal Manusia dan Kemanusiaan
I1mu Tanggungjawab
I1mu Melaksanakan Perintah Allah
Menyebarkan Agama
Falsafah Pendidikan Al-Quran
Pendidikan yang Syumul

Bahagian III Konsep dan Pelaksanaan Pendidikan A1-Quran

Sejarah Pendidikan Al-Quran
Kuttab Sebagai Tempat Belajar
Pendidikan Islam di Timur dan di Barat
Penulisan Al-Quran
Penulisan AI-Quran di Zaman Uthman bin Affan
Kelebihan Belajar dan Mengajar Al-Quran
Cara Membaca Al-Quran
Membaca Al-Quran Berlagu
Mengenal Rasm Uthmany
Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Al-Quran
Matlamat Pendidikan Al-Quran
Kaedah Pengajaran Al-Quran
Pemilihan Kaedah
Langkah-langkah Pengajaran Al-Quran
Ulasan dan Huraian
Panduan dan Langkah-langkah Menghafaz AI-Quran
Pendidikan AI-Quran Sepadu