0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Koleksi / Direktori Penulis> Shaharom TM Sulaiman

Terorisme Global Dan Pengganas Agama

Terorisme Global Dan Pengganas Agama
Judul : Terorisme Global Dan Pengganas Agama
Harga :
RM17.00
Nombor siri : 2346117
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Terorisme Global Dan Pengganas Agama : Cabaran Hidup Beragama Pada Alaf Baru
Pengarang : Shaharom TM Sulaiman
Penerbit : Utusan Publications & Distributors
Genre : Falsafah/Agama
Mukasurat : 196 halaman
Cetakan Pertama : 2002
ISBN : 9676113344


Terorisme global dan segala bentuk kekerasan bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia, kerana gejala kekerasan, kebiadaban, kekejaman, dan segala bentuk tindakan yang melampau batas kemanusiaan pada hakikatnya telah tua, setua sejarah manusia itu sendiri. Demikian pula gejala kehidupan yang berorientasikan landasan kemanusiaan, kedamaian, toleransi, dan rasa cinta kasih atas sesama, juga telah setua sejarah manusia mengenal kebudayaan, peradaban, dan agama.
Secara budayanya, gejala pertama dilihat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang belum beradab. Sementara yang kedua dilihat sebagai ciri umum yang berlaku dalam kehidupan manusia yang telah beradab, iaitu mereka yang telah mengenal tingkat kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Dalam proses sejarah, kedua-dua gejala tersebut sering muncul bersamaan atau benumpang tindih. Gejala kekerasan sering melekat dalam proses perubahan melalui jalan revolusi, sedangkan gejala kedamaian melekat dalam proses perubahan melalui jalan evolusi. Pergomolan antara jalan revolusi dan evolusi tercermin dalam pergomolan antara perangdan damai, iaitu pergomolan untuk mencipta dunia yang bebas daripada kekerasan. Pergomolan antara perang dan damai menempati perjalanan sejarah yang panjang, daripada masyarakat yang sederhana primitif sampai kepada masyarakat yang dikatakan moden.

Kandungan

BAHAGIAN 1: AMERlKA SYARlKAI DAN BUDAYA IERORISME
1.Terorisme Menurut Perspektif Amerika
2.Terorisme dan Keganasan dalam Filem-filem Amerika
3.Terorisme dan Zaman Kecemasan di Amerika
4.Bill Clinton dan Saddam Hussein
5.Perluasan Hegemoni Melalui Dasar Luar Amerika di Asia

BAHAGIAN 2:MASALAH PEMAKNAAN AGAMA DAN PENYAMPAIAN BAHASA TUHAN PADA ZAMAN MODEN
6.Transformasi Bahasa Politik Islam
7.Bahasa Agama dan Pengalaman Beragama
8.Mencari Islam Autentik pada Zaman Moden
9.Islam dan Wacana Pascamoden
10.Generasi Muda Muslim dan Cabaran Dunia Moden
11.Agama dan Krisis Manusia Moden
12.Percubaan Melaksanakan Negara Islam pada Zaman Moden: Antara Ideal dan Realiti
14.Jurusalem: Kota Perdamaian yang Sarat Permusuhan
15.Menelusuri Sejarah "Pencarian" Tuhan

BAHAGIAN 3: ANCAMAN TERORISME GLOBAL, FUNDAMENTALISME DAN ISLAM MILITAN 16.Terorisme Global, Jihad dan Radikalisme Politik
17.Terorisme dan Islam Militan
18.Islam dan Fundamentalisme
19.Fundamentalisme Islam "Berperang" Demi Tuhan
20.Fundamentalisme dan Cabarannya Kepada Kehidupan Beragama pada Alaf Baru
21.Antara Osama Bin Laden dan Taliban
22.Islam dan Fenomena Radikalisme
23.Agama dan Fenomena Kekerasan
24.Menuju Sebuah Dunia yang Menakutkan

BAHAGIAN 4: WACANA KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM ALAF BARU:MENCARI KEPELBAGAIAN ALTERNATIF
25.Menuju Etika Global
26.Membangunkan Kecerdasan Spirituil
27.Membangunkan Wacana Falsafah Perennial
28.Memahami Fenomena Spirituil New Age
29.Menanamkan Cita Sempurna dan Citra Keadilan dalam Sejarah Manusia
30.Menuju Islam Inklusif
31.Gagasan Islam Liberal
32.Neomodenisme Islam
33.Agama sebagai Teologi Pembebasan
34.Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan